MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Różnorodne moduły komunikacji szeregowej umożliwiają zbieranie, modyfikowanie, monitorowanie i nadzorowanie danych sterowników PLC, a także danych urządzeń innych producentów.