MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Compatible with various networks! Offering a variety of network interface modules!!
Sieć sterowania do tworzenia połączeń wysokiego poziomu pomiędzy urządzeniami produkcyjnymi.
Moduł sieci MODBUS umożliwia komunikację z urządzeniami kompatybilnymi ze standardem MODBUS, jak na przykład regulatory temperatury czy przyrządy pomiarowe.
Moduł interfejsu do sieci PROFIBUS.
Moduł interfejsu do sieci DeviceNet.
Różnorodne moduły komunikacji szeregowej umożliwiają zbieranie, modyfikowanie, monitorowanie i nadzorowanie danych sterowników PLC, a także danych urządzeń innych producentów.
Moduł interfejsu, który może zostać podłączony do sieci FL-net.
Moduł interfejsowy, umożliwiający połączenie z siecią AS-i.