Szybkie zliczanie

Dostępne są dodatkowe moduły szybkich liczników, będące uzupełnieniem wbudowanych szybkich liczników o dodatkowe funkcje zliczania i zwiększające wydajność systemu w zakresie szybkiego zliczania impulsów.
Rozwiązania dla operatorów sterowanych
Strategia Lean w zapobieganiu ludzkim błędom