MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Poland
Dostępne są opcjonalne moduły wejść i wyjść analogowych, moduły z wejściami do podłączania czujników temperatury oraz moduły regulacji temperatury.