Sterowanie analogowe

Dostępne są opcjonalne moduły wejść i wyjść analogowych, moduły z wejściami do podłączania czujników temperatury oraz moduły regulacji temperatury.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention