Polityka prywatności

Ochrona prywatności w Internecie

Mitsubishi Electric Corporation rozumie potrzebę ochrony prywatności w Internecie. Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób Mitsubishi Electric Corporation postępuje z danymi na temat klientów pozyskanymi za pośrednictwem Internetu. Celem niniejszej polityki jest informowanie osób odwiedzających witrynę internetową (zwaną dalej „Witryną”) w następujących kwestiach: jakie dane dotyczące odwiedzających mogą być gromadzone przez naszą firmę na niniejszej Witrynie, w jaki sposób dane te mogą być wykorzystane oraz czy dane te będą komukolwiek udostępnione.

Zakres zastosowania

Niniejsza deklaracja o prywatności ma zastosowanie do firmy Mitsubishi Electric Corporation oraz oficjalnej witryny Mitsubishi Electric Website ( http://pl.mitsubishielectric.com/pl/ ). Deklaracja nie ma zastosowania do stron internetowych innych firm lub organizacji, do których prowadzą łącza znajdujące się w niniejszej Witrynie.

Dane nieosobowe

Z niniejszej Witryny można korzystać bez ujawniania danych osobowych lub innych informacji na swój temat. Nasza firma może jednak automatycznie (bez konieczności rejestracji) gromadzić informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osobowej w celu poprawy jakości obsługi klienta. Nasza usługa automatycznie gromadzi określone dane, takie jak dane liczbowe i częstotliwość odwiedzin Witryny, przy czym odbywa się to w sposób zapewniający anonimowość tych danych. Celem gromadzenia niniejszych informacji jest pomiar liczby odwiedzających Witrynę oraz czasu spędzanego na przeglądaniu Witryny w celu poprawy jaj funkcjonowania. Nasza firma nie sprawdza informacji na temat poszczególnych osób. Mitsubishi Electric Corporation może korzystać z plików cookie, które wskazują sposób i częstotliwość odwiedzin Witryny oraz liczbę odwiedzających. Plik cookie to składnik danych wysyłany przez stronę internetową do przeglądarki internetowej, który może być następnie przechowywany na komputerze użytkownika, ale nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osobową. W przeglądarce internetowej można ustawić funkcję wysyłania powiadomień przed otrzymaniem pliku cookie, co daje możliwość zaakceptowania lub odrzucenia pliku cookie. W przeglądarce można również wyłączyć przesyłanie plików cookie. Jednak w takim przypadku niektóre obszary niniejszej Witryny mogą nie działać prawidłowo.

Dane osobowe

Mitsubishi Electric Corporation działa w zgodzie z przepisami prawa japońskiego, narodowej polityki i innych zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby fizycznej, w tym między innymi imię i nazwisko, adres domowy lub inny adres fizyczny, adres e-mail lub inne dane kontaktowe.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Mitsubishi Electric Corporation czasami gromadzi dane osobowe od klientów. Na Witrynie dane osobowe są gromadzone głównie za pomocą różnych formularzy kontaktowych lub formularzy do zadawania pytań.

Podczas bezpośredniego zabiegania o przekazanie danych osobowych na piśmie, informujemy, w jaki sposób będziemy je wykorzystywać i prosimy o wyrażenie na to zgody. Podczas gromadzenia danych osobowych w inny sposób informujemy na stronie internetowej naszej firmy, w jaki sposób zamierzamy wykorzystywać dane osobowe.

Po przekazaniu naszej firmie danych osobowych wykorzystujemy je do odsyłania odpowiedzi na przesłane do nas zapytania. W tym samym celu kopia zapytania może przez nas zostać zapisana. Ponadto, aby wspierać relacje z klientem, nasza firma może przechowywać i przetwarzać dane osobowe i udostępniać je spółkom zależnym i stowarzyszonym na całym świecie w celu lepszego zrozumienia potrzeb klienta i poprawy jakości produktów i usług naszej firmy.

Firma Mitsubishi Electric Corporation czasami przeprowadza ankiety internetowe, aby lepiej zrozumieć potrzeby i profil odwiedzających. Podczas takiej ankiety nasza firma podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby przekazać informacje o sposobie, w jaki będą wykorzystane zgromadzone dane. Na niniejszej Witrynie mogą być przeprowadzane konkursy, loterie lub inne formy promocji z prośbą o podanie danych osobowych. Przekazane dane są wykorzystywane w celach promocyjnych, takich obsługa klienta i informowanie o ewentualnej wygranej.

Firma Mitsubishi Electric Corporation nie wykorzystuje ani nie gromadzi danych dotyczących poszczególnych wizyt w Witrynie, ani nie przekazuje uzyskanych danych stronom trzecim z zamiarem ich sprzedaży, wypożyczenia lub ich innego komercyjnego zastosowania. Nasza firma może w dowolnym czasie zatrudnić stronę trzecią do pomocy w przeprowadzaniu ankiet internetowych, konkursów, zakładów i innych form promocji. Przykład: administrowanie ankietą lub promocją, kompilacja danych lub obsługa klienta. Strona taka jest wówczas zobowiązana do podpisania Umowy o Zachowaniu Poufności przed rozpoczęciem świadczenia usług dla naszej firmy. Strony trzecie nie ujawniają żadnych danych osobowych otrzymanych od naszej firmy i wykorzystują je wyłącznie w celu świadczenia usług dla naszej firmy.

Można nie wyrazić zgody na przekazywanie danych osobowych firmie Mitsubishi Electric Corporation. W przypadku braku zgody na przekazanie danych osobowych, o które prosimy, można wciąż korzystać z większości obszarów Witryny, ale niektóre opcje, oferty i usługi, wymagające interakcji z naszą firmą, mogą być niedostępne.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak zarządzamy danymi osobowymi.

Dzieci

Bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego dzieci nie powinny przekazywać danych osobowych do Witryny. Niewiele materiałów znajdujących się na Witrynie, jeśli w ogóle takie istnieją, jest skierowanych bezpośrednio do dzieci, jednak firma Mitsubishi Electric Corporation zachęca rodziców i opiekunów prawnych do informowania dzieci o konieczności bezpiecznego i odpowiedzialnego wykorzystywania danych osobowych w Internecie.

Powiadomienie o zmianach

Jeśli firma Mitsubishi Electric Corporation zdecyduje się na zmianę polityki prywatności, zmiany te zostaną opublikowane w niniejszym dziale, aby zawsze było wiadomo, jakie informacje gromadzi nasza firma, w jaki sposób je wykorzystuje i czy może je komukolwiek ujawnić.

Pytania i komentarze

Wszelkie opinie i komentarze odwiedzających dotyczące usług i polityki naszej firmy są dla nas bardzo istotne. W razie jakichkolwiek pytań lub kwestii związanych z polityką prywatności naszej firmy lub wszelkich spraw dotyczących naszych produktów i usług w trybie on-line lub off-line prosimy o kontakt.

Zgoda użytkownika

Korzystanie z niniejszej Witryny oznacza akceptację warunków polityki prywatności oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w opisanych powyżej celach.