Grupa Mitsubishi Electric wprowadza 51 zagranicznych korporacyjnych witryn internetowych!

W 2015 roku firma Mitsubishi Electric rozpoczęła wdrażanie planu wprowadzenia witryn korporacyjnych w każdym z 31 krajów oraz regionie EMEA, w których mieszczą się lokalne oddziały firmy lub jednostki przedstawicielstwa. Dziś udało się to osiągnąć poprzez pomyślne wprowadzenie 51* witryn korporacyjnych zgodnie z pierwotnym planem.

Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości i zrozumienia działań grupy Mitsubishi Electric w danym kraju, aby wzmocnić globalną aktywność biznesową i pomóc w międzynarodowym rozwoju marki.

Aby to osiągnąć, każda witryna korporacyjna zawiera informacje o dwóch typach zawartości: ogólne „globalne” informacje dostarczane przez dział Global Head Office oraz informacje „lokalne” dotyczące danego kraju lub regionu. Ogółem każda witryna została stworzona i jest utrzymywana w językach zdefiniowanych jako kluczowe dla interesu firmy w danym kraju/regionie. Aktualna liczba języków witryn korporacyjnych na całym świecie wynosi 23 i obejmuje najpopularniejsze języki w Europie, Azji oraz Ameryce Centralnej i Południowej. Dostępna jest również witryna w języku arabskim. Ogólne informacje globalne są tworzone w języku angielskim (amerykańskim), a następnie tłumaczone na dany język docelowy przed opublikowaniem treści w witrynach. Lokalni administratorzy witryn są odpowiedzialni za aktualizowanie i/lub publikowanie określonych treści.

Zoptymalizowane ramy operacyjne oraz zespołowe — w tym struktura witryn oraz rozwiązania w zakresie zarządzania i działania — zostały stworzone, aby zapewnić wydajne i wolne od błędów funkcjonowanie witryn internetowych. Centralnym elementem tej struktury są działy Website Production Center oraz Translation Center obsługiwane przez partnerów projektowych wybranych pod kątem globalnych referencji i doświadczenia. Dział Website Management Center należący do dywizji Corporate Advertising Division w Mitsubishi Electric Global Head Office zarządza całym projektem oraz współpracą z partnerami projektowymi.

Obecnie wszystkie 51 witryn otrzymuje ponad 1000 aktualizacji (w tym tłumaczeń) miesięcznie, a ich wdrażanie przebiega płynnie i bez poważnych problemów.

W przyszłości lokalni administratorzy witryn, partnerzy projektowi oraz zespoły zarządzające będą współpracować, aby udoskonalić działanie globalnych witryn korporacyjnych Mitsubishi Electric będących kluczowym elementem komunikacji w poszczególnych krajach.

Zapoznaj się z wybraną witryną korporacyjną, klikając przycisk Region/Language w prawym górnym rogu każdej z 51 witryn. Nastąpi przekierowanie do strony odpowiadającej wybranemu krajowi i językowi.

*W niektórych krajach witryna korporacyjna jest dostępna w wielu językach, z czego wynika różnica pomiędzy liczbą krajów (31 krajów + 1 region) a liczbą witryn (51 witryn).