Badania i rozwój/Technologia

Być zawsze o krok do przodu

Nieustanne zaangażowanie firmy Mitsubishi Electric w działania na rzecz badań i rozwoju pomaga tworzyć nową generację przełomowych technologii. W naszych centrach badawczych na całym świecie pracujemy nad technologiami, które przyczynią się do rozwoju społeczeństwa w przyszłości.

Ośrodki badawczo-rozwojowe

Ośrodki badawczo-rozwojowe na świecie wspierające rozwój produktów i działalność firmy Mitsubishi Electric.

Ochrona praw własności intelektualnej

Ogólne informacje na temat działania firmy w zakresie własności intelektualnej, struktury i strategii