Badania i rozwój/Technologia

Być zawsze o krok do przodu

Nieustanne zaangażowanie firmy Mitsubishi Electric w działania na rzecz badań i rozwoju pomaga tworzyć nową generację przełomowych technologii. W naszych centrach badawczych na całym świecie pracujemy nad technologiami, które przyczynią się do rozwoju społeczeństwa w przyszłości.

Podstawowa polityka

Podejmujemy działania badawcze, które integrują biznes, rozwój i strategie standaryzacyjne, aby dać społeczeństwu nowe technologie.

Ośrodki badawczo-rozwojowe

Ośrodki badawczo-rozwojowe na świecie wspierające rozwój produktów i działalność firmy Mitsubishi Electric.

Mitsubishi Electric i własność intelektualna

Ogólne informacje na temat działania firmy w zakresie własności intelektualnej, struktury i strategii