Environmental Vision 2021

Environmental Vision 2021 to długoterminowy program zarządzania grupy Mitsubishi Electric. Kierując się zasadą wywierania korzystnego wpływu na środowisko naszej planety i ludzi na niej żyjących przez technologie i działania naszej firmy, dążymy do budowy zrównoważonego społeczeństwa wykorzystującego najnowocześniejsze technologie i promujemy czynne podejmowanie działań w tym zakresie przez naszych pracowników. Realizacja celów programu została ustalona na rok 2021, co zbiega się w czasie z setną rocznicą założenia firmy Mitsubishi Electric.

* Mitsubishi Electric Corporation: Bazowy rok podatkowy 1991;
 Spółki stowarzyszone w Japonii: Bazowy rok podatkowy 2001;
 Zagraniczne spółki stowarzyszone: Bazowy rok podatkowy 2006

Budowa społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla

Aby przyczynić się do budowy społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla, zamierzamy:

  • Opracowywać i popularyzować innowacyjne, energooszczędne produkty, aby zredukować emisję CO2 o 30% w porównaniu do roku 2001
  • Dążyć do obniżenia emisji CO2 podczas procesu produkcyjnego o 30% (520 000 ton) dla całej grupy Mitsubishi Electric jako podstawy zrównoważonego wzrostu
  • Obniżyć emisję CO2 podczas procesu wytwarzania energii i przyczynić się do budowy społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla, dostarczając przemysłowi energetycznemu systemy nieemitujące CO2, w tym systemy energii słonecznej i nuklearnej.

Budowa społeczeństwa o wysokim ukierunkowaniu na recykling

Aby przyczynić się do budowy społeczeństwa o wysokim ukierunkowaniu na recykling, zamierzamy:

  • Gospodarować zasobami w sposób zrównoważony, obniżając ilość odpadów, ponownie wykorzystując materiały i przetwarzając produkty, dając im nowe życie
  • Dążyć do całkowitego wyeliminowania odpadów w procesie produkcyjnym

Poszanowanie bioróżnorodności: zapewnienie harmonii ze środowiskiem naturalnym i promowanie świadomości ekologicznej

W celu zapewnienia harmonii ze środowiskiem naturalnym i zwiększenia świadomości ekologicznej, zamierzamy:

  • Dążyć do poszanowania bioróżnorodności podczas prowadzenia działalności gospodarczej
  • Informować naszych pracowników o potrzebie harmonii z naturą, zapewniając możliwość obserwowania przyrody i bezpośredniego udziału w działaniach ekologicznych, w tym niezależnych działań na rzecz ochrony środowiska
  • Działać na rzecz ochrony przyrody i odbudowy zniszczonych obszarów leśnych

Wysiłki na rzecz budowy społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla

Obniżenie o 30% emisji CO2 wytwarzanego podczas użytkowania produktów

Wkład w budowanie społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla przez wprowadzanie na rynek szerokiej gamy produktów energooszczędnych.

Obniżenie o 30% całkowitej emisji CO2 wytwarzanego w procesie produkcyjnym

Podnoszenie wydajności systemów klimatyzacyjnych, oświetlenia i innych urządzeń użytkowych oraz usprawnienie linii produkcyjnych w celu obniżenia emisji CO2 w procesie produkcyjnym i pomocy w budowaniu społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla.

* W czasie tworzenia programu Environmental Vision 2021 firma Mitsubishi Electric ustaliła, że jej docelowy poziom emisji CO2 na rok 2021 będzie wynosić 830 000 t przy intensywności emisji równej 0,33 kg CO2/kWh. Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki związane z energią elektryczną w Japonii, w czasie, gdy ustalono 7. plan ochrony środowiska, całkowita emisja została przeliczona z użyciem współczynnika intensywności 0,42. 7. plan ochrony środowiska określa, że docelowa emisja na ostatni rok rozliczeniowy (2020) ma wynosić 980 000 t.

Pomoc w obniżaniu emisji CO2 podczas wytwarzania energii

Pomagamy obniżyć emisję CO2 podczas procesu wytwarzania energii i przyczynić się do budowy społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla, dostarczając przemysłowi energetycznemu systemy nieemitujące CO2, w tym systemy energii słonecznej i nuklearnej.

Inicjatywy prowadzące do budowania społeczeństwa o wysokim ukierunkowaniu na recykling

Wykorzystanie technologii DfE i LCA do promowania zasady 3R

Tworzenie produktów przyczyniających się do wykorzystywania zasady 3R (Reduce, Reuse, Recycle) w cyklu życia produktu.

Zerowa emisja (eliminowanie odpadów trafiających bezpośrednio na wysypisko)

Ograniczanie generowania odpadów i promowanie efektywnego sposobu ich ponownego użycia i przekształcania odpadów z powrotem w zasoby.

Poszanowanie bioróżnorodności: zapewnienie harmonii ze środowiskiem naturalnym i promowanie świadomości ekologicznej

Program Mitsubishi Electric Outdoor Classroom i szkolenia z cyklu Leadership Training

Edukujemy dzieci i szkolimy 1000 osób w zakresie umiejętności kierowniczych, promując obserwację przyrody i ochronę środowiska.

Sadzenie lasów i projekt ochrony obszarów leśnych „Satoyama”

Działania związane z sadzeniem lasów pomagają w budowaniu społeczeństwa opartego na niskim zużyciu węgla, zapobiegają katastrofom ekologicznym i przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności.

Projekt ochrony obszarów leśnych „Satoyama” to inicjatywa na rzecz ochrony środowiska angażująca mieszkańców regionu, pracowników wraz z rodzinami i blisko milion osób z całego świata.