Polityka dotycząca ochrony środowiska

Jako grupa Mitsubishi Electric rozumiemy, że należy chronić naszą planetę dla dobra przyszłych pokoleń. Jednym z naszych priorytetów jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Pragniemy zostać światowym liderem pod względem ochrony środowiska, globalnie rozwiązując problemy poprzez tworzenie energooszczędnych produktów i systemów oraz budowę infrastruktury społecznej w działalności biznesowej na całym świecie, aby stworzyć społeczeństwo, w którym pojęcia „zrównoważone społeczeństwo” oraz „bezpieczny i komfortowy styl życia” ze sobą współgrają.

Będziemy stosować wiedzę technologiczną i wszelkie innowacje, aby obniżyć negatywny wpływ na środowisko wywołany działaniami naszej firmy głównie poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów, a także ochronę bioróżnorodności. Grupa Mitsubishi Electric podejmie również wszelkie starania, aby działania firmy były korzystne dla środowiska przez usprawnianie usług i produktów ze szczególnym uwzględnieniem obniżania ich wagi, podnoszenia wydajności, korzystania z zasobów energooszczędnych i wydajności energetycznej.

Zachęcamy naszych pracowników, aby wraz z rodzinami brali udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska, promując podnoszenie świadomości w tym zakresie. Nasza firma, jako odpowiedzialny członek społeczeństwa, będzie informować opinie publiczną o działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska i promować wzajemne zrozumienie.

Jako uzupełnienie przepisów prawa obowiązującego i norm społecznych będziemy uważnie śledzić zachodzące w społeczeństwie zmiany i uwzględniać kwestie związane z ochroną środowiska jako integralny element działania naszej firmy.

Zgodnie z deklaracją „Changes for the Better” naszym nadrzędnym celem jest poprawa jakości życia i ochrona środowiska naturalnego naszej planety.

Kwiecień 2018
Prezes i dyrektor generalny
Takeshi Sugiyama

T Sugiyama