Od prezesa

Changes for the Better

Ciągle się rozwijamy. Ciągle dostarczamy nową wartość.

Wiadomość od prezesa jest aktualnie finalizowana.
Wiadomość od prezesa z 2017 r. jest dostępna w przeglądzie ekologicznego działania 2017 (str. 2) (Przegląd ekologicznego działania).

T Sugiyama

Takeshi Sugiyama
Prezes i dyrektor generalny

Cele zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju ściśle powiązane z działaniami prowadzonymi przez grupę Mitsubishi Electric na rzecz ochrony środowiska

Zapewnienie dostępu i zrównoważone zarządzanie zasobami wody i urządzeniami sanitarnymi

Stworzone przez grupę Mitsubishi Electric technologie oczyszczania i uzdatniania wody umożliwiają dostarczanie produktów i systemów niezbędnych do zapewnienia dostaw czystej wody.

Główne produkty/przedsięwzięcia: Systemy wodociągowe i kanalizacyjne, generatory ozonu

Zapewnienie zrównoważonego zaopatrzenia w energię i poszerzanie jej wykorzystania

Grupa Mitsubishi Electric nie tylko tworzy technologie, produkty i systemy, które przyczyniają się do oszczędzania i wytwarzania energii oraz promują „społeczeństwo ery inteligencji”, ale również upowszechnia je na całym świecie.

Główne produkty/przedsięwzięcia: systemy wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii, systemy fotowoltaiczne

Zapewnienie zrównoważonej formuły produkcji i konsumpcji

W swoich działaniach uwzględniamy obniżenie wkładu zasobów podczas produkcji i recyklizacji surowców wtórnych. Stawiamy również na ekologiczne zaopatrzenie i zmniejszenie ilości odpadów.

Główne produkty/przedsięwzięcia: ponowne wykorzystanie/recyklizacja, ekologiczne zaopatrzenie

Łagodzenie skutków zmian klimatycznych

W całym łańcuchu wartości szacuje się emisję gazów cieplarnianych, w tym CO2, w celu ograniczenie ich ilości do wyznaczonych wartości docelowych.

Główne produkty/przedsięwzięcia: energooszczędne produkty, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Ochrona i przywracanie ekosystemów oraz zapobieganie utracie bioróżnorodności

Oprócz opracowywania i dostarczania satelitarnych systemów obserwacyjnych, które monitorują stan oceanów i obszarów leśnych, w naszych placówkach prowadzimy działania, dzięki którym żyjemy w harmonii z otaczającym środowiskiem.

Główne produkty/przedsięwzięcia: Satelity, badania nad istotami żywymi, projekt ochrony obszarów leśnych „Satoyama”