Oświadczenie dotyczące ochrony środowiska: Eco Changes

Eco Changes to oświadczenie dotyczące ochrony środowiska przygotowane przez firmę Mitsubishi Electric. Za pomocą szeroko zakrojonych przedsięwzięć w branżach związanych z domem, biurem, fabrykami, a nawet przestrzenią kosmiczną pomagamy budować zrównoważone społeczeństwo. Zgodnie z deklaracją „Changes for the Better” odzwierciedlającą nasze ciągłe poszukiwanie usprawnień i zmian oświadczenie Eco Changes reprezentuje wysiłki grupy Mitsubishi Electric — podejmowane wspólnie z naszymi klientami — mające na celu poprawę warunków środowiskowych na całym świecie.

Naszym priorytetem jest określenie sposobu budowania zrównoważonego społeczeństwa i rozwiązanie takich problemów, jak globalne ocieplenie, uszczuplanie zasobów naturalnych i wyzwania związane z zarządzaniem energią. Jako firma dążymy do zbudowania dostatniego społeczeństwa i nowoczesnej cywilizacji opartej na świadomości potrzeb środowiska i ukierunkowanej na ciągły rozwój. Oświadczenie Eco Changes to nie puste frazesy ani próba budowania wizerunku, a raczej realne dążenie do ochrony środowiska naturalnego przez implementację postanowień w ramach grupy Mitsubishi Electric. Deklaracja Eco Changes została ogłoszona w czerwcu 2009 r. w Japonii, w czerwcu 2010 r. na arenie międzynarodowej, a w 2012 również w Chinach.

Projekt logo Eco Changes

Jaskrawozielona kula w logo oznacza zmieniający się na lepsze świat – od naszych domów po kosmos. Elementy przedstawiające ruch oznaczają ulepszenia wprowadzane przez naszych pracowników i działania podejmowane wraz z naszymi klientami na rzecz wprowadzania pozytywnych zmian społecznych.