Misja firmy

Misja firmy

Grupa Mitsubishi Electric stale ulepsza swoje technologie i usługi dzięki kreatywnemu podejściu do wszystkich sfer przedsiębiorstwa. Tym samym przyczynia się do poprawy jakości życia w naszym społeczeństwie. Wszyscy członkowie grupy Mitsubishi realizują siedem głównych zasad, które zostały określone poniżej.

Siedem głównych zasad

1.
Zaufanie
nawiązanie relacji z klientami, akcjonariuszami, pracownikami, partnerami biznesowymi i społeczeństwem opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku
2.
Jakość
dostarczanie najlepszych produktów i usług o doskonałej jakości
3.
Technologia
zdobywanie nowych rynków przez wspieranie badań i rozwoju oraz zapewnianie innowacyjności technologicznej
4.
Wspólnota
wykorzystywanie globalnego potencjału firmy do ogólnego wspierania rozwoju społeczeństwa
5.
Etyka i zgodność
podejmowanie wszelkich przedsięwzięć w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa i normami etycznymi
6.
Środowisko
poszanowanie przyrody oraz dążenie do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego na świecie
7.
Wzrost
zapewnienie uczciwych zysków w celu budowy fundamentów przyszłego rozwoju

Hasło firmy

Changes for the Better

Hasło firmy Mitsubishi Electric Group „Changes for the Better” odzwierciedla nasze cele i postawę ciągłego dążenia do „zmiany na lepsze”, ponieważ przykładamy ogromną wagę do nieustającego rozwoju. Motto jest obietnicą zbudowania dla naszych klientów lepszego jutra przy wykorzystaniu inicjatywy każdego naszego pracownika, który codziennie zmierza do ulepszenia technologii, usług i podniesienia kreatywności oraz jakości rozwiązań, zgodnie z filozofią Mitsubishi Electric.