Profil firmy

Dane firmowe

Krótkie wprowadzenie dotyczące danych korporacyjnych, przedsięwzięć i innych faktów związanych z naszą firmą.

Wiadomość od prezesa

Wiadomość od naszego prezesa i dyrektora generalnego na temat naszej firmowej dewizy „Changes for the Better”.

Wiadomość od prezesa

Misja firmy

Misja naszej firmy oraz siedem głównych zasad podkreślają trud, który sobie zadajemy, aby nieustannie rozwijać społeczeństwo.

Misja firmy

Strategia firmy

Kierowani naszą polityką zrównoważonego zarządzania korporacyjnego dążymy do osiągnięcia jeszcze wyższej stopy wzrostu.

Strategia firmy

Historia Mitsubishi Electric

Dowiedz się więcej na temat długiej historii innowacji i zdobyczy technologicznych firmy Mitsubishi Electric.

Historia Mitsubishi Electric