Systemy informatyczne i komunikacyjne

Systemy komunikacji bezprzewodowej i przewodowej, systemy kamer sieciowych, sprzęt do komunikacji satelitarnej, satelity, urządzenia radarowe, anteny, systemy rakietowe, systemy sterowania przeciwpożarowego, sprzęt nadawczy, urządzenia do transmisji danych, systemy zabezpieczeń sieciowych, systemy informatyczne, systemy integracyjne i wiele innych.

Centrum zintegrowanej kontroli systemem informatycznym

Zespół wyspecjalizowanych inżynierów nieustannie pracuje, zapewniając całodobową, zdalną obsługę systemów informatycznych klienta w celu określania i analizowania potencjalnych problemów przy użyciu automatycznych narzędzi umożliwiających ich natychmiastowe rozwiązywanie.

(Mitsubishi Electric Information Network Corporation)

Serwer główny

Zastosowanie całkowicie niezawodnych technologii działających mimo błędów w systemie sprawia, że serwery te nie tylko zapewniają ciągłość dostępu do zasobów klienta, lecz także integrują wewnętrzne, główne zadania i systemy tam, gdzie nie ma miejsca na błędy.

(Mitsubishi Electric Information Network Corporation)

Standardowa platforma satelitarna DS2000

DS2000 to standardowa platforma satelitarna utworzona jako następca platformy JAXA ETS-VIII. Została tak zaprojektowana, aby spełnić zapotrzebowanie na tanie satelity wysokiej jakości i skrócić czas ich dostawy. Została już zaakceptowana w Japonii oraz innych krajach i obecnie jest używana przez 10 satelitów pozostających na orbicie. Zostanie również zintegrowana z 9. testowym satelitą technicznym JAXA, który zostanie wystrzelony w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotyczące satelitów komunikacyjnych o dużej przepustowości.

Mobilne stacje do komunikacji satelitarnej

Montowane w pojazdach urządzenia do komunikacji satelitarnej umożliwiają transmisję audiowizualną wiadomości (satelitarne zbieranie informacji) i danych wykorzystywanych podczas zarządzania kryzysowego. Rozwiązania firmy Mitsubishi Electric są wykorzystywane przez japońskich nadawców radiowych i telewizyjnych, sektor publiczny oraz firmy zaopatrujące w gaz i energię elektryczną.

Systemy pasywnej sieci optycznej

Systemy pasywnej sieci optycznej z transmisją Gigabit Ethernet (GE-PON) firmy Mitsubishi Electric mają kluczowe znaczenie w branży transmisji radiowych i telewizyjnych. Zapotrzebowanie na systemy GE-PON stale rośnie, dzięki ich dużej przepustowości, co odpowiada rosnącemu wykorzystywaniu usług wizyjnych.